Solutions

Case studies

About

Book a demo

500 õpilast panid isedisainitud tuulikutega telefone laadima

“Tuul viib õue!“ projektis õppisid tuult ja tuuleenergiat tundma ligi 500 õpilast kaheksast Eesti koolist. Utilitas Windi toel ja Huvi eestvedamisel said koolid kaasaegsed õuesõppe vahendid, mida saavad kasutada oma õppetöös ka edaspidi. 

Loe koolide kogemustest allpool.

Projekt algas õpetajate inspiratsiooni- ja õppepäevaga veebruarikuises suvepealinnas ning Saarde tuulepargis. Kevade jooksul rakendasid õpetajad Huvi tuulikuid õppetöös üsna erinevatel viisidel. Projekti tõmbasime kokku mai lõpus õpetajate õppepäevaga Rakett69s, kus oma inseneriteekonnast rääkis Inseneride Liidu president Igor Krupenski ning uudistasime Väo energiakompleksi. Meie meeskonda teeb eriti rõõmsaks see, et paljud koolid kinnitasid – tuulikud uuel aastal klassinurka tolmu koguma ei jää ning õpetajatel on pead uusi mõtteid täis. 

Ja me muidugi rõõmustasime eriti, kui osalenud õpetajad jõudsid arusaamisele, mida tuulikut ja selle õppematerjale arendades oleme ise alati oluliseks pidanud:

“Tuulikuga saab ikka suure osa õppekavast ära täita.”

Triinu Vohu, Kihnu Kooli loodusteaduste õpetaja

Huvi õuesõppe meeskond ütleb “Aitäh!” kõikidele osalenud õpetajatele, õpilastele, koolidele ja Utilitas Windi meeskonnale, kellega koos “Tuul viib õue!” projekt teoks sai. Oleme eriti rõõmsad, et “Tuul viib õue!” aitas üle 30 õpetajal viia läbi mõtestatud õuetunde ning integreerida STEAM-haridust eri õpeainetesse. See tähendab, et 500 õpilasel on veidi rohkem teadlikkust rohetehnoloogiatest, sh tuuleenergiast ja inseneeriast. Seega loodame, et see oli väike ühine panus, et meie koolidest läheksid edasi õppima nutikad õpilased ja ühiselt saaksime elada puhtas elukeskkonnas!

 

Kuidas koolid tuulikuid sel õppeaastal kasutasid?

Abja Gümnaasiumi viiendikud kasutasid tuuliku komplekte ja STEAM-projekti „Tuulepüüdjad“ ülesandeid loodusõpetuse ainetundides, kus teemadeks olid õhk ja tuul. Esimese hooga asetati kõik üheksa erineva kuju ja pikkusega laba tuuliku rootori külge, kuid peagi selgus, et vahel on vähem rohkem. Aga vigu tehes ju õpimegi! Õpetaja märkas, et õpilaste motivatsioon ühiselt lahendusi ja tuult otsides oli rühmades väga kõrge. Uue lahendusena pakkusid viiendikud, et kooli skateparki võiks telefoni laadimiseks paigutada statsionaarsed tuulikud. Elektri teemat on veel plaanis minna õue loodusõpetuse ainetundide raames tuulikutega õppima minna ka 3. klassidega.

“Lahe oli see, et kogu aeg mõeldi uusi lahendusi välja, ei antud alla. Grupid töötasid väga hästi ja kõik gruppides olnud õpilased tahtsid kaasa töötada.”

Daisi Tatar, loodusõpetuse õpetaja

 

Kihnu Kool kaasas tuulikute projekti kogu kooli ehk 2.-9. klassid. Ilmaga „vedas“! Kogeti nii lörtsi, vihma kui ka tugevat tuult. Kihnlased kasutasid ka võimalust mandril käia ning Saarde tuulikud ise oma silmaga üle vaadata. Enne Saarde tuulepargi külastust tehti selgeks tuuliku töö põhimõtted. I kooliastmele selgitati tuulikute olemasolu ning vanemad kooliastmed disainisid labasid, püstitasid uurimisküsimusi ja hüpoteese, mida katsete käigus kontrolliti. Tuule mõõtmise eksperimente sai korraldatud isegi praamisõidul! Lisaks telliti koolile pinge- ja voolutestrid, et projekti edasiarendusena pakkuda senisest veelgi enam praktilisi mõõtmisi loodusainetes. Uuel õppeaastal on plaanis kaevuda veelgi sügavamale, soov on juurutada koostöist õpetamist ning siduda projekti tegevusi kooli õppekavaga.

„Õpilastel tekkis ahhaa efekt- aku pilt telefoni ekraanil hakkaski vilkuma! Lapsed on endiselt hämmingus, kuidas tuulest on võimalik energiat saada ja sellest elektrit toota.“

Õie Merimaa, koolijuht

Kilingi- Nõmme Gümnaasiumi õpetajate õpihuvi nakatas ka õpilasi! 7. ja 11. klasside loodusõpetuses ja füüsikas kasutati tuulikuid energia teema avamisel. Räägiti tuulest, selle tekkest, mõõtmisest ning uuriti põnevat tuulikute ajalugu. Eksperimente tuulikuga korraldati nii tuulevaikse kui ka tuulise ilmaga. Vajadusel roniti kõrgemale – õunapuu ja redeli otsa! Kui juhtus, et tuul sai õues otsa, koliti siseruumidesse ventilaatoriga eksperimenteerima. Õpilased uurisid iseseisvalt tuulikute keskkonnamõju lindude näitel. 2. klassi õpilaste õuesõppepäev algas pabertuulikute meisterdamisega ning lõppes Huvi tuulikute katsetamise ja GLOBE vaatlustega. Nii said lõimitud eesti keel, matemaatika, loodus-, töö-ja isegi liikumisõpetus. Tuulikuid kasutati veel 3.-8 klasside loodusringis.

Lihula Gümnaasiumi 2. klassi õpilased kehastusid väikesteks ja suurteks leiutajateks ja insenerideks. Õpiti selgeks tuulikute ja teadlastega seotud sõnavara. Viiendikud osalesid projektõppe päeval, kus lõimiti nutitund, loodus- , inimeseõpetus ja matemaatika. 7. klass mõõtis tuule kiirust ja eksperimenteeris koolihoovis tuulikutega koostöös matemaatika ja füüsika õpetajatega. Õpetajate sõnul meeldis kogu protsess lastele väga. Uuel õppeaastal rakendatakse projektõpet gümnaasiumis.

„Võtame tuulikud kasutusele Teaduslaagris, kus igal aastal osaleb ligi 40 huvilist. Aitäh, et olete meile selle lihtsamakas teinud! Augustis viime läbi tutvumishommiku teistele oma maja õpetajatele, et julgustada neid õppekomplekte kasutama.“ 

Ruth Kalde, algõpetuse, robootika õpetaja

Pärnu Vanalinna Põhikooli 5. klassi matemaatika õpetaja käis õpilastega õues tuult püüdmas ja telefone laadimas. Elevus oli hästi suur ning ülesandeid lahendama ei jõutudki. Õnneks veel jõuab! 7. klassi loodusõpetuse tunnis uuriti tuult, tuuleroosi ja tuuleparkide ehitamist. Mõni õpilane sai suure imestuse osaliseks, kui avastas, et päriselus labad nii suured on. Põhjalikum projektitöö on uude õppeaastasse planeeritud 6. ja 7. klassidega. 

Surju Kooli tehnoloogia õpetaja sõnul oli tuuliku projekti tehes vaja kõigepealt ilmataadiga kaubale saada. Aga ettevalmistusteks polnud tuult vaja ning esimese hooga konstrueerisid 4.-8. klasside õpilased labasid ja lõikasid need ise tehnoloogiatunnis vineerist välja. Aga siis saabus vaikus- tuulevaikus. Seega tuli nädala jagu oodata, et katsetada disainitud labade töövõimet ning noored disainerid leidsid koos õpetajaga mitmeid toote edasiarenduse võimalusi (millest osasid igal juhul arutame ka oma meeskonnas). Uuel õppeaastal leiavad tuulikud kasutust füüsikas elektri õpetamisel.

Tori Põhikooli soovis maksimeerida nende õpilaste arvu, kes tuuliku komplektidest rõõmu saavad tunda. Tuulikud võeti kasutusele kevadise lõimingupäeva raames ja 5 x 50-minutilistes töötubades. 6.-9. klassidest moodustatud meeskonnad said esmalt ülevaate tuuleenergiast ja -parkidest ning tulevikusuundadest Eestis, millele järgnes praktiline osa. Ehitati tuulikuid ja mõõdeti kooli territooriumil tuule kiirust. Selleks, et õppimine kiiremini sujuks, koostasid õpetajad tuuliku kokkupanemise juhendi. Õpilastele väga meeldis!

„Kokkuvõte rühmatööst näitas, et õpilased olid rahul. Nad kirjutasid 10st 10! Ja me oleme ise ka rahul.“

Kaja Maripuu, loodusõpetuse õpetaja

Vändra Gümnaasiumi 2. ja 3. klassi tüdrukud püüdsid tuult hoopiski Unicorni huviringis. Katsetati erinevaid labasid, mõõdeti kooli ümbruses tuule kiirust ning disainiti oma tuulikuid. Imspireerivaim osa oli tüdrukute jaoks labade esteetilisus. 3. klasside loodusõpetuse tundides mõõdeti samuti tuule kiirust ning ehitati tuulikuid. Uuel õppeaastal tuuliku projektidega kindlasti jätkatakse juba teiste klasside ning õppeainete raames.