Solutions

Case studies

About

Book a demo

Antsla Gümnaasiumi tuuleinsenerid

Huvi Outdoor õuesõpe windmills tuulikud

Väga hea õppevahend, mis on pikaajalisem ja toetab õpilastes seoste loomist igapäevaelu ja õpitu vahel. Antsla linnas on ka tuulik ning õpilastel tekkis selle vastu huvi.”

Marietta Lõo, õpetaja

 

 

Huvi STEAM-projekt “Telefoni laadiv tuulik” viis Antsla õpilased füüsikaõpetaja Marietta Lõo juhtimisel õue õppima ja liikuma. Kehastudes tuuleekspertideks ja insenerideks, uurisid nad tuult seal, kus see esineb ehk siis õues. Koos katsetati, kuidas taastuvenergia abil panna telefon laadima. Projekt muutis õuesõppe kaasahaaravaks osaks õppekavast, pani õpilased huvituma tuuleenergiast ja arendas interdistsiplinaarseid oskusi.

 

Õuesõppe väljakutse

Õuesõpet oli Marietta oma tundides aeg-ajalt praktiseerinud ning tal olid sellega head kogemused. Tema soov oli õpetada õues sagedamini ja eesmärgipärasemalt. Takistuseks olid tavaliselt ajapuudus tundide ettevalmistamisel, aga mingil määral ka teadmatus, kuidas kaasata õpilasi, kellel projektõppe kogemus puudub.

Huvi katsevahendite ja õppematerjalide kasutamine

Õpetaja jaoks oli suurem osa eeltööst projekti läbiviimiseks ära tehtud. Marietta viis tunnid läbi vastavalt Huvi juhenditele ning valis, et sel korral ta etteantud ülesandeid ei kohanda ega laienda. Küll juhtis ta eesmärgistatult etteantud tegevusi ja ülesandeid ning sai seeläbi uusi ideid ja mõtteid, kuidas edaspidigi tõsta õpilaste huvi tundides aktiivsemalt kaasa lüüa. Väljakutseks kujunes sel korral ka ilm, sest tuulikute testimise päev oli väga tuulevaikne ning  see tund viidi läbi mööda kooli koridori joostes, kuid tuulikud toimisid sealgi. Pikemalt loe õpetaja Marietta Lõo blogist.

“Mulle meeldis STEAM-projektis kõige enam uurimise ja avastamise etapp, kus õpilased said katsetada erinevaid tuuliku võlli pöörlemiskiirust mõjutavaid parameetreid, koostada kogutud andmete põhjal graafikuid ning neid analüüsida. See andis mõtteid, kuidas edaspidi ainetunde planeerida ja praktilisemaks muuta. Graafiku analüüsi tuleb rohkem teha, see on valukoht.“

Marietta Lõo, õpetaja

Õpilased tutvusid tuuliku mudeli näitel rohetehnoloogiaga ning osalesid disainiprotsessis. Nende väljakutseks oli disainida tiivikule labad, mille abil panna tuulik tööle ning saada telefon laadima. Koos oma meeskonnaga:

  • seati hüpoteese, kontrolliti nende tõesust ja otsiti lahendusi;
  • koguti anemomeetriga andmeid, et neid süstematiseerida ja analüüsida;
  • katsetati komplektiga kaasas olevaid tuuliku labasid;
  • disainiti liimipüstoli, puupulkade ning papi abil oma tuulikule uusi labasid;
  • määrati nutitelefoniga pöörlemiskiirust;
  • esitleti oma tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Projektis on vaja kasutada loogikat ning tuletada meelde õpitut. Kogu projekt laseb sul ise midagi teha ja arendada enda oskusi. Väga oluline on koostöö ja abi küsimine, kui hätta jääd.“

Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane

Projektipõhise õppe kaudu õpiti lõimitult nii füüsikat, tehnoloogia- ja kunstiõpetust kui matemaatikat. Meeskonnatöö kõrval arendati teisigi üldpädevusi, millest olulisemad olid probleemilahendamise oskus, kriitiline mõtlemine, aja planeerimine ja eesmärkide seadmine.