Solutions

Case studies

About

Book a demo

STEAM-haridus aitab õpilasi tööeluks ette valmistada

STEAM-haridus aitab õpilasi tööeluks ette valmistada 

Pidevalt muutuvas maailmas mängib haridus olulist rolli homsete juhtide, innovaatorite ja probleemilahendajate kujundamisel. Kuidas me saaksime aidata oma õpilastel omandada just neid teadmisi ja hoiakuid, mida neil tulevikus päriselt vaja läheb? Ühe lahendusena on välja pakutud STEAM-haridust. STEAM- haridus on kaasaegne õpikäsitus, mis arendab õppijates loomingulisust, kriitilist mõtlemist ja interdistsiplinaarseid oskusi.

Mis on STEAM-haridus?

Traditsioonilistes ainetundides on fookus sageli kindla aine õppesisu omandamisel. Õpetamine toimub enamasti klassiruumis õpetaja juhendamisel ning keskendutakse teoreetilistele teadmistele. Õpilastelt oodatakse faktide meeldejätmist ning nende taasesitamist õpetaja esitatud küsimustele. Põnev ja uuenduslik STEAM- haridus on aga praktiline ja interdistsiplinaarne, pakkudes õpilastele mitmekesisemaid õppimisvõimalusi ja -kogemusi ühendades endas järgmisi valdkondi:

  • loodus- ja täppisteadused (S- science)
  • tehnoloogia (T- technology)
  • inseneeria (E- engineering)
  • kunstid (ja humanitaarained) (A- arts)
  • matemaatika (M- mathematics).

Seostades neid erialasid, on õpilastel võimalus ise näha ja järele proovida, kuidas teevad erivaldkonnad ühiskonnas aset leidvate probleemide lahendamise nimel koostööd. Õpilaste kaasamine reaalsete probleemide lahendamisse, käed-külge projektid ja eksperimendid loovad motiveerivama õpikeskkonna. Õppetöö toimub sageli rühmatööna ja avatud aruteludena, mille kaudu antakse õpilastele suurem vabadus oma õppimise suunamisel ja projekti elluviimisel. 

Miks STEAM-haridust vaja on?

Mitmekülgne lähenemine arendab õpilastes kriitilist mõtlemist, loovust ja probleemilahendamise oskust ning õpetab õpilastele võtmeoskusi. Käed-külge projektide, eksperimentide ja disainivõistluste kaudu osalevad õpilased päriselulistes õpikogemustes, mis peegeldavad tänapäeva maailma keerukust. Olgu selleks robotite ehitamine või jätkusuutlikke lahenduste kavandamine, julgustab STEAM- haridus õpilasi keerukate probleemidega enesekindlalt ja loovalt tegelema. Lisaks arenevad õpilastes koostöö- ja suhtlemisoskused, mis on tänapäeva ühiskonnas toimetulekuks hädavajalikud oskused nii era-kui tööelus.

Julgustades õpilasi mõtlema teadlaste, tehnoloogide, inseneride, kunstnike ja matemaatikute moodi, toetame nende uudishimu ja valmistame neid päriselt ette ühel hetkel koolipingist tööellu astuma. Meie kiiresti muutuvas maailmas on juba üsna tavapärane see, et õpime ja areneme töö käigus. Tööandjatel on üha suurem vajadus inimeste järele, kes suudavad lahendada keerulisi probleeme, mõelda loovalt ja töötada erinevates meeskondades. STEAM- haridus kutsubki õpilasi üles esitama küsimusi ja otsima lahendusi ning õpetab, et ebaõnnestumine on edu saavutamisel oluline osa. Seega, kuigi STEAM-haridus ei valmista õpilasi ette konkreetseteks karjäärideks, siis avab see erinevaid võimalusi ja uksi, mida tasub lähemalt uurida. Sealhulgas valdkondades, mis tihti tunduvad õpilastele kauged ja keerulised (nagu nt inseneeria või infotehnoloogia eri distsipliinid, aga ka kunstivaldkonna laiahaardelisus). Kokkuvõttes aitab STEAM-haridus kujundada lastest elukestvad õppijad, tuleviku lahenduste leidjad ja ühiskonda panustajad.

Kuidas STEAM-põhimõtteid järgides õppida ja õpetada?

Ühtset ja lühikest vastust siin ei ole ja teema vajab kindlasti eraldi postitust, aga üldjoontes on märksõnadeks eri õppeainete lõimimine ja koostöövõrgustike loomine. Meie Huvis usume, et muutused algavad väikestest sammudest. Toetamaks õpetajaid STEAM-hariduse edendamisel, oleme loonud oma õppevahendite juurde erivaldkondi hõlmavad projektid, mida saab kohe kasutama hakata. Aga läheneda võib ka teisiti- siduda päriseluline väljakutse esmalt 2-3 valdkonnaga on juba oluline samm, et õpilasi paremini ette valmistada tulevikuks.