Lahendused

Blogi

Meist

Broneeri aeg tutvumiseks

 DEMO AEG

BRONEERI

Energiaseina stardikomplekt sisaldab:

Allalaetavad STEAM-õppekavad
Allalaetavad tunnikavad õpetajatele
Allalaetavad eksperimendid, ülesanded ja õppematerjalid õpilastele
Allalaetavad hindamisjuhendid
Lisamaterjalid kahele õpilasgrupile (kokku 8-10 õpilast)

Veemahutid
Erineva pikkusega voolikud
Turbiin
Aku
Pump
Elektrimõõteriist
Perfosein
Kinnitusvahendid perfoseinale

 

Energiaseina komplekt

Lisakomplekt +450 €
Kui teie klassis on rohkem kui 10 õpilast, vajate parima meeskonnatöökogemuse jaoks lisakomplekte. Üks lisakomplekt on mõeldud 4-5 õpilasele ja neid saab juurde tellida.

 

1990 €

Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Telli uudiskiri

Privaatsus     Küpsised

Energiaseina projektides saavad õpilased praktilised teadmised säästlikust energia tootmisest ja energia salvestamisest.
Missioon on selge: kujundage koostöös uuenduslik energiasein, mis kasutab puhta elektri tootmiseks ja salvestamiseks vee jõudu.

Loovus
Ettevõtlikkus
Probleemide lahendamine Kriitiline mõtlemine Suhtlemisoskus

Koostööoskus
Keeleoskus
Digitaalne kirjaoskus Kohanemisvõime
Paindlikkus


Eesmärkide seadmine
Väärtustest lähtumine
Empaatia
Sihikindlus
Vastutustunne

Arendame eluks vajalikke oskusi

Energiasein

Energiaseina stardikomplekti hind: 

Energia­sein

Võimsuse orjad

Kuidas toota ja salvestada energiat?


Õpilased tutvuvad hüdroenergia võimalustega ja selle ajaloolise olulisusega ning disainivad ise hüdroelektrijaama mudeli. Mudeli juures arvutatakse veesse salvestunud energiat ja hinnatakse enda disainitud hüdroelektrijaama võimsust ning kasutegurit. Selle kaudu jõutakse säästliku ning efektiivse energiatarbimise juurde.


Õppeained: matemaatika, geograafia, füüsika, loodusõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, tehnoloogia, kunst

Energiaseina projektides saavad õpilased praktilised teadmised säästlikust energia tootmisest ja energia salvestamisest. Missioon on selge: kujundage koostöös uuenduslik energiasein, mis kasutab puhta elektri tootmiseks ja salvestamiseks vee jõudu.

Sign up for newsletter

Privaatsus     Küpsised

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Energiaseina stardikomplekt sisaldab:

Energiaseina komplekt

Veemahutid
Erineva pikkusega voolikud
Turbiin
Aku
Pump
Elektrimõõteriist
Perfosein
Kinnitusvahendid perfoseinale

Allalaetavad STEAM-õppekavad
Allalaetavad tunnikavad õpetajatele
Allalaetavad eksperimendid, ülesanded ja õppematerjalid õpilastele
Allalaetavad hindamisjuhendid
Lisamaterjalid kahele õpilasgrupile (kokku 8-10 õpilast)

Energiasein

Lisakomplekt +450€
Kui teie klassis on rohkem kui 10 õpilast, vajate parima meeskonnatöökogemuse jaoks lisakomplekte. Üks lisakomplekt on mõeldud 4-5 õpilasele ja neid saab juurde tellida.

Energiaseina stardikomplekti hind:

1990 €

 demo aeg

Broneeri

Võimsuse orjad

Kuidas toota ja salvestada energiat?

Õpilased tutvuvad hüdroenergia võimalustega ja selle ajaloolise olulisusega ning disainivad ise hüdroelektrijaama mudeli. Mudeli juures arvutatakse veesse salvestunud energiat ja hinnatakse enda disainitud hüdroelektrijaama võimsust ning kasutegurit. Selle kaudu jõutakse säästliku ning efektiivse energiatarbimise juurde.


Õppeained: matemaatika, geograafia, füüsika, loodusõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, tehnoloogia, kunst

Energiaseina projektist õpitakse 21. sajandi oskusi:

Loovus
Ettevõtlikkus
Probleemide lahendamine
Kriitiline mõtlemine
Suhtlemisoskus


Koostööoskus
Keeleoskus
Digitaalne kirjaoskus
Kohanemisvõime
Paindlikkus


Eesmärkide seadmine
Väärtustest lähtumine
Empaatia
Sihikindlus
Vastutustunne

Arendame eluks vajalikke oskusi

Enegriasein