Plane

Windmill

Huvi lugu

Huvi teeb õppimise huvitavaks. Usume, et huvi loodusteadusete ja inseneeria vastu tekib koos uurides, katsetades, arendades ja disainides. Me teame, et seda kõike saab väga hästi teha õues liikudes. 

Usume siiralt, et maailmal on vaja tuleviku lahenduste loojaid – inimesi, kes tahavad ja oskavad probleeme lahendada ning inimesi, kes teavad, kuidas luua uusi lahendusi. See on mõtteviis, aga ka oskus. Õppimine on palju sügavam, kui sa mõistad päriselt, mida sa õpid ning suudad seda seostada ka oma igapäevaeluga. Loodame, et tulevikus ei küsi õpilased enam koolitundides: “Miks ma seda õppima pean ja kus seda päris elus vaja läheb?” Huvi ongi päris elu. Selleks, et tagada eluline õpikogemus, oleme valinud oma õppematerjalide aluseks raamistikud, mille puhul on teadusuuringud näidanud, et nad toetavad sügavat õppimist – STEAM-raamistik, projektipõhine õpe ning 21. sajandi oskuste raamistik.

Lisaks teame, et õues õppimine muudab koolipäeva põnevamaks ja pakub vaheldust üha rohkem digitaliseeruvas maailmas (NB! Sihtotstarbeline digivahendite kasutus on väga oluline ja õpetame seda ka oma projektides, aga me ju kõik teame, et lapsed veedavad ekraanides oluliselt rohkem aega kui peaks.). Ka päris elu saab olla sütitav, kaasahaarav ja huvitav. Meie ambitsioon on viia iga põhikooli õpilane vähemalt korra nädalas õue õppima ja muuta loodus-ja täppisteaduste õppimine koolis nii huvitavaks, et inseneeria õppimiseks tekib ülikooli järjekord.


Meie arhitektid Katrin Koov ja Kadri Klementi arhitektuuribüroost b210 on eksperdid õpikeskkondade kujundamises. Nende kaasautorluse Nad on kaasautorid juhendile, kuidas arhitektuur saab toetada uusi õppemetoodikaid ja koolikeskkondi (“Muutuv kooliruum”). Katrin on uurinud koolide õuealasid oma tudengitega ka Eesti Kunstiakadeemias. Palusime neil kujundada õuesõppeklassi lahendus, mis toetaks mõtestatud õppimist. Tulemuseks on HUVI õueklassi lahendus. Töötame pidevalt selle lahenduse edasiarenduse kallal, kuid oma õuesõppeklassi planeerimisega saate alustada juba praegu.

Huvi tuum on meie õpetajate, leiutajate ja arhitektide meeskond. Nad on oma erialade tipp-spetsialistid ja meil on hea meel, et jagavad oma teadmisi ka Huvi toodete jaoks.

Meeskond

Oleme uhked, et meie meeskonnas on kogenud haridusspetsialistid, teadlased ja insenerid.

Meie leiutajad ja loojad

 

 

 

Triin Visnapuu-Sepp, MA

JUHT

Triinul on üle 15 aasta kogemusi turunduses ja meeskondade juhtimises. Haridusega on ta seotud olnud ennekõike õpetades ülikoolis ja koolitades täiskasvanuid, aga vahel leiab teda asendusõpetajana klassi eest ka põhikoolis.

Triin usub, et muutunud maailmas peab ka haridus kohanema, aga seda tasa ja targu. Õuesõpe ühendab kõik selle, mida tema lapsevanema vaatest kooliellu juurde oleks vaja: rohkem päriseluliste seoste loomist, liikumist ja ainete omavahelist integratsiooni. Värske õhk on boonuseks selles ekraanikeskses maailmas.


Meie mentorid

Projektid

Jana Liiv, MA

Haridussisu juht

Jana on tõeline mõtestatud ja sügava õppimise eestkõneleja, kes hoiab silma peal meie õppesisul ja jälgib, et Huvi oleks tõenduspõhine. Ta teab oma õpetaja-kogemusest, kui ajamahukas on õpilastele põnevaid tunde ette valmistada ja loodab, et meie vahendid aitavad õpetajatel edaspidi aega kokku hoida.

Jana usub siiralt, et STEAM-lähenemise kasutamine annab õpilastele suurepärase võimaluse õpitust aru saada ning seda hiljem päris elus rakendada. Ja kui seda teha õues, siis ainuüksi looduses olemine aitab kehal ja vaimul värske püsida ning tänu sellele taas kord paremini õpitut meelde jätta.

Liis Nestor

TURUNDUSJUHT

Liis on olnud turundusega seotud 10 aastat – alates ajast kui lastega kodus olles oma väikese ettevõtte avas. Ta usub, et lapsed on meie ühiskonna kõige tähtsam “vara” ning peaksime tegema kõik, et ka kooli minnes säiliks nende lennukas mõtlemine ja piiritu loovus.

Liisile meeldib ka ise pidevalt õppida ja areneda ning kui ta sügisel parasjagu (jälle) kooliteed ei alusta, harib end iseseisvalt näiteks graafilises disainis, käsitöös ning muidugi turunduses. Vaba aega meeldib talle veeta koos oma perega, mille noorimad liikmed aitavad nautida elu väikeseid rõõme, mis täiskasvanutel tihti ununema kipuvad.


Ahti Petrovits

ARENDUSJUHT

Ahti on kogenud tootmisjuht, kellel on ligi kaks aastakümmet teadmisi puidust ja nutikatest ehituslahendustest. Ta hoolitseb selle eest, et õuesõppeklass oleks valmistatud parimatest materjalidest ja suure pühendumusega.

Lapsevanemana näeb Ahti igapäevaselt, kuidas probleemipõhine õpe aitab lastel saada enesekindlateks probleemide lahendajateks, ja loodab, et rohkem koole võtab kasutusele projektipõhise õppe. Et see juhtuda saaks, annab Ahti pidevalt ideid, kuidas õuesõppeklassi keskkond võiks õppimist toetada ja projektipõhiseid õpetamismeetodeid veelgi tugevdada.

Kui Ahti mõne uue loova lahenduse välja mõtleb, lahkub ta kontorist, suundub meie töökotta ja hakkab idee kallal tööle.


 

 

 

Laura Herm, PhD

laura@huvioutdoor.com

TEADUSSISU JUHT

Laura on rohkem kui 10 aastat õpetanud loodusõpetust, füüsikat ja keemiat ning püüab kogu aeg mõelda, kuidas muuta loodusainete õpetamist loomulikumaks ning eksperimentaalsemaks. Mitte ainult koolitunnis, vaid ka näiteks teadusteatris, kus tema õpilastest mitmed jätkavad eri viisidel teadusainete populariseerimisega.

Laura suureks südameasjaks on see, et Eestis oleks ka edaspidi teadusalade õpetajaid. Õuesõpe ja STEAM-lähenemine on tema hinnangul väga väärtuslik viis motiveerimaks õpilasi ja õpetajaid ning ta tahab olla nõu ja jõuga kaasas selleks, et teha õuesõpe kättesaadavaks, sisukaks ja huvitavaks.


Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Sign up for newsletter

Privaatsus     Küpsised

Siim Ilves

Siim on multitalent, kes oma kooliajal unistas millestki Huvi-sarnasest ja nüüd saab ta seda ise luua!

Veiko Salumäe

Veiko on näituste insener, niiet kui kellelgi tuleb mõni hull idee, mõtleb ta sellele lahenduse.

Reigo Rand

Reigo on meie töökoja-haldjas, kes  teeb inseneride ideed teoks.

 

 

Ott Sarapuu

Proto Avastustehase ja Motor Agentuuri juht

Huvi  kaasasutaja

Motor OÜ tootearendust Huvi Outdoor toetati EASi arenguprogrammi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 149 269,50 EUR.

Arenguprogrammi eesmärk oli arendada Motor OÜ ettevõttesiseseid protsesse ja luua uusi tooteid üldhariduskoolidele.

Huvi toodetega loome võimalused aktiivseteks ainetundideks õues, tõstes nii õpilaste õpimotivatsiooni kui ka õpetajate heaolu. Huvi õuesõppevahendid aitavad kujundada üldpädevusi ja teevad õppimise huvitavaks. Huvi õppematerjalid toetavad õpetajaid päriselulise õppe rakendamisel, lõimides omavahel erinevaid õppeaineid.

Motor OÜ arenguprogrammi raames loodi Huvi õuesõppesüsteem: modulaarne õuesõppeklass ning õppevahendid koos sisuga: tuulik, lennuk ja energiasein.

 

 

 

Arhitektid

Meist

Lahendused

Blogi

Meist

Broneeri aeg tutvumiseks

Huvi teeb õppimise huvitavaks. Usume, et huvi loodusteadusete ja inseneeria vastu tekib koos uurides, katsetades, arendades ja disainides. Me teame, et seda kõike saab väga hästi teha õues liikudes.

Usume siiralt, et maailmal on vaja tuleviku lahenduste loojaid – inimesi, kes tahavad ja oskavad probleeme lahendada ning inimesi, kes teavad, kuidas luua uusi lahendusi. See on mõtteviis, aga ka oskus. Õppimine on palju sügavam, kui sa mõistad päriselt, mida sa õpid ning suudad seda seostada ka oma igapäevaeluga. Loodame, et tulevikus ei küsi õpilased enam koolitundides: “Miks ma seda õppima pean ja kus seda päris elus vaja läheb?” Huvi ongi päris elu. Selleks, et tagada eluline õpikogemus, oleme valinud oma õppematerjalide aluseks raamistikud, mille puhul on teadusuuringud näidanud, et nad toetavad sügavat õppimist – STEAM-raamistik, projektipõhine õpe ning 21. sajandi oskuste raamistik.

Lisaks teame, et õues õppimine muudab koolipäeva põnevamaks ja pakub vaheldust üha rohkem digitaliseeruvas maailmas (NB! Sihtotstarbeline digivahendite kasutus on väga oluline ja õpetame seda ka oma projektides, aga me ju kõik teame, et lapsed veedavad ekraanides oluliselt rohkem aega kui peaks.). Ka päris elu saab olla sütitav, kaasahaarav ja huvitav. Meie ambitsioon on viia iga põhikooli õpilane vähemalt korra nädalas õue õppima ja muuta loodus-ja täppisteaduste õppimine koolis nii huvitavaks, et inseneeria õppimiseks tekib ülikooli järjekord.


Huvi lugu

Meeskond

Oleme uhked, et meie meeskonnas on kogenud haridusspetsialistid, teadlased ja insenerid.

Triin Visnapuu-Sepp, MA

JUHT

Triin is a seasoned professional with over 15 years of experience in the dynamic realm of marketing and team leadership. Beyond her marketing prowess, Triin has dedicated a remarkable 10 years to the realm of adult education. 

Triin’s passion for education extends beyond the realm of adults – she is also an occasional substitute teacher in primary schools. Her genuine enthusiasm for innovative and creative teaching methods makes her a standout advocate for progressive education.

With a multifaceted background that combines marketing mastery, leading experience, educational dedication, and a penchant for innovation, as the CEO of Huvi, Triin is committed to making outdoor learning interesting everywhere and for everyone.

Jana Liiv, MA

HARIDUSSISU JUHT

Laura Herm, PhD

laura@huvioutdoor.com

teadussisu juht

Liis Nestor

TURUNDUSJUHT

Ahti Petrovits

ARENDUSJUHT

 

 

 

Huvi tuum on meie õpetajate, leiutajate ja arhitektide meeskond. Nad on oma erialade tipp-spetsialistid ja meil on hea meel, et jagavad oma teadmisi ka Huvi toodete jaoks.

Meie leiutajad

Meie mentorid

Projektid

Siim Ilves

Siim on multitalent, kes oma kooliajal unistas millestki Huvi-sarnasest ja nüüd saab ta seda ise luua!

Veiko Salumäe

Veiko on näituste insener, niiet kui kellelgi tuleb mõni hull idee, mõtleb ta sellele lahenduse. 

Ott Sarapuu

Proto Avastustehase ja Motor Agentuuri juht.

Huvi kaasasutaja

Reigo Rand

Reigo on meie töökoja-haldjas, kes  teeb inseneride ideed teoks.

 

 

 

Motor OÜ tootearendust Huvi Outdoor toetati EASi arenguprogrammi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 149 269,50 EUR.

Arenguprogrammi eesmärk oli arendada Motor OÜ ettevõttesiseseid protsesse ja luua uusi tooteid üldhariduskoolidele.

Huvi toodetega loome võimalused aktiivseteks ainetundideks õues, tõstes nii õpilaste õpimotivatsiooni kui ka õpetajate heaolu. Huvi õuesõppevahendid aitavad kujundada üldpädevusi ja teevad õppimise huvitavaks. Huvi õppematerjalid toetavad õpetajaid päriselulise õppe rakendamisel, lõimides omavahel erinevaid õppeaineid.

Motor OÜ arenguprogrammi raames loodi Huvi õuesõppesüsteem: modulaarne õuesõppeklass ning õppevahendid koos sisuga: tuulik, lennuk ja energiasein.

Sign up for newsletter

Privacy     Cookies

Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Arhitektid

Meie arhitektid Katrin Koov ja Kadri Klementi arhitektuuribüroost b210 on eksperdid õpikeskkondade kujundamises. Nende kaasautorluse Nad on kaasautorid juhendile, kuidas arhitektuur saab toetada uusi õppemetoodikaid ja koolikeskkondi (“Muutuv kooliruum”). Katrin on uurinud koolide õuealasid oma tudengitega ka Eesti Kunstiakadeemias. Palusime neil kujundada õuesõppeklassi lahendus, mis toetaks mõtestatud õppimist. Tulemuseks on HUVI õueklassi lahendus. Töötame pidevalt selle lahenduse edasiarenduse kallal, kuid oma õuesõppeklassi planeerimisega saate alustada juba praegu.

Windmill