Huvi õuesõppemaailmas kohtuvad liikumine, loovus ja õppimine õues. Huvi STEAM-õuesõppevahendid loovad seoseid eri õppeainete vahel alustades loodusteadustest, tehnoloogiast ja matemaatikast lõpetades kunstiga. Toetame lõimitud aineõpet ja aitame kujundada üldpädevusi. Huvi õppematerjalid aitavad õpetajaid õuesõppe rakendamisel ning soodustavad projektõppe käigus koostööd aineõpetajate vahel.

Soovime, et õppimine on huvitav ja päriseluline. Huvi õuesõppevahenditega aitame kujundada (töö)eluks vajalikke oskusi enesejuhtimisest meeskonnatööni ja kasvatame huvi loodus-ja täppisteaduste ning inseneeria erialade vastu. Projektõppega loome seosed õpitava ja päris elu vahel, anname õpilastele võimaluse uurida, katsetada, eksida ja õnnestuda – mõelda nagu teadlane ja töötada nagu insener. Mitmekesistame koolipäeva õues õppimise, aktiivse liikumisega ja anname ideid kohalikku kogukonna kaasamiseks kooliellu.

Lahendused

Tuulik

 (iga lisakomplekt +450€)

1990 €

Lennuk

 (iga lisakomplekt +450€)

1990 €

Energiasein

 (iga lisakomplekt +450€)

1990 €

Õuesõppeklass

 (sõltub valitud moodulist)

5000 € +

STARDIKOMPLEKTIDE HINNAD:

iga kooli õue

Tutvuge meie lahendustega ning viime koos õppimise õue!

Vastab

Huvi STEAM õppevahendid

riiklikule õppekavale

Tahame väga, et õues õppimine oleks osa koolipäevast, aga ei tekitaks õpetajatele suurt lisastressi. Teame, et STEAM-õppe ja projektõppe ettevalmistamine on suur töö ja oleme osa sellest ära teinud. Huvi komplektid sisaldavad nii ilmastikukindlaid õppevahendeid, näidisprojektide detailseid kirjeldusi õpetajale ning ülesandeid põhikooli erinevatele kooliastmete õpilastele. Oleme komplekti pannud ka asjad, mida projektide läbiviimiseks on vaja (välja arvatud asjad, mis on koolis ilmselt olemas, nagu näiteks joonlauad või pliiatsid). Lihtsalt vali sobiv projekt ning minge koos õpilastega õue õppima!

Huvi

stardikomplekt

 demo aeg

Broneeri

Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Sign up for newsletter

Privaatsus     Küpsised

Lennuk

 

Loovus
Innovatsioon
Kriitiline mõtlemine
Probleemide lahendamine Suhtlemine
Koostöö

Tehnoloogia kasutamine
Info töötlemine
Tõenduspõhine lähenemine Paindlikkus
Kohanemisvõime
Algatusvõime

Enesejuhtimine
Sallivus
Ettevõtlikkus
Eesmärkide seadmine Vastutustunne Keskkonnateadlikkus

Tuulik

Õuesõppeklass

Energiasein

Õpetaja juhendit: õppeprotsessi kirjeldus ja tunnikavad
Õpilaste töölehed ja eksperimendid
Õppevahendeid kahele rühmale (8-10 õpilasele)

Digitaalseid disanifaile*

Huvi põhikomplekt on mõeldud 8–10 õpilasele, kes on jagatud kahte rühma ning see sisaldab:

Kui teie klassis on rohkem kui 10 õpilast, vajate parima meeskonnatöökogemuse jaoks lisakomplekte. Üks lisakomplekt on mõeldud 4-5 õpilasele ja neid saab juurde tellida..

Kui teil oleks piisavalt vaba aega, võiksite loomulikult kõik ise kujundada, toota ja ette valmistada. Aga miks? Kõik, mida oma tunni põnevaks muutmiseks vajate, on juba olemas ja kasutamiseks valmis. 

Kujundame eluks vajalikke oskusi

Lahendused

Blogi

Meist

Broneeri aeg tutvumiseks

* CAD-failid lisatakse juhtudel, kui neid saab projektis kasutada

Huvi õuesõppemaailmas kohtuvad liikumine, loovus ja õppimine õues. Huvi STEAM-õuesõppevahendid loovad seoseid eri õppeainete vahel alustades loodusteadustest, tehnoloogiast ja matemaatikast lõpetades kunstiga. Toetame lõimitud aineõpet ja aitame kujundada üldpädevusi. Huvi õppematerjalid aitavad õpetajaid õuesõppe rakendamisel ning soodustavad projektõppe käigus koostööd aineõpetajate vahel.

Soovime, et õppimine on huvitav ja päriseluline. Huvi õuesõppevahenditega aitame kujundada (töö)eluks vajalikke oskusi enesejuhtimisest meeskonnatööni ja kasvatame huvi loodus-ja täppisteaduste ning inseneeria erialade vastu. Projektõppega loome seosed õpitava ja päris elu vahel, anname õpilastele võimaluse uurida, katsetada, eksida ja õnnestuda – mõelda nagu teadlane ja töötada nagu insener. Mitmekesistame koolipäeva õues õppimise, aktiivse liikumisega ja anname ideid kohalikku kogukonna kaasamiseks kooliellu.

Lahendused

Sign up for newsletter

Privacy     Cookies

Motor OÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

iga kooli õue

Tutvuge meie lahendustega ning viime koos õppimise õue!

Huvi STEAM õppevahendid

Vastab

Tahame väga, et õues õppimine oleks osa koolipäevast, aga ei tekitaks õpetajatele suurt lisastressi. Teame, et STEAM-õppe ja projektõppe ettevalmistamine on suur töö ja oleme osa sellest ära teinud. Huvi komplektid sisaldavad nii ilmastikukindlaid õppevahendeid, näidisprojektide detailseid kirjeldusi õpetajale ning ülesandeid põhikooli erinevatele kooliastmete õpilastele. Oleme komplekti pannud ka asjad, mida projektide läbiviimiseks on vaja (välja arvatud asjad, mis on koolis ilmselt olemas, nagu näiteks joonlauad või pliiatsid). Lihtsalt vali sobiv projekt ning minge koos õpilastega õue õppima!

riiklikule õppekavale

Õpetaja juhendit: õppeprotsessi kirjeldus ja tunnikavad
Õpilaste töölehed ja eksperimendid
Õppevahendeid kahele rühmale (8-10 õpilasele)
Digitaalseid disanifaile*

Huvi põhikomplekt on mõeldud 8–10 õpilasele, kes on jagatud kahte rühma ning see sisaldab:

 

 

 

*CAD-failid lisatakse juhtudel, kui neid saab projektis kasutada.

 demo aeg

Broneeri

Lennuk

Energiasein

Tuulik

Huvi STEAM õppevahendid

Loovus
Innovatsioon
Kriitiline mõtlemine
Probleemide lahendamine
Suhtlemine
Koostöö

Tehnoloogia kasutamine
Info töötlemine
Tõenduspõhine lähenemine
Paindlikkus
Kohanemisvõime
Algatusvõime

Enesejuhtimine
Sallivus
Ettevõtlikkus
Eesmärkide seadmine
Vastutustunne
Keskkonnateadlikkus

Kujundame eluks vajalikke oskusi

Tuulik

 (iga lisakomplekt +450€)

1990 €

Lennuk

 (each extra box +450 €)

1990 €

Energiasein

 (each extra box +450 €)

1990 €

Õuesõppeklass

 (sõltub valitud moodulist)

5000 € +

STARDIKOMPLEKTIDE HINNAD:

HUVI

stardikomplekt

Kui teie klassis on rohkem kui 10 õpilast, vajate parima meeskonnatöökogemuse jaoks lisakomplekte. Üks lisakomplekt on mõeldud 4-5 õpilasele ja neid saab juurde tellida.
Kui teil oleks piisavalt vaba aega, võiksite loomulikult kõik ise kujundada, toota ja ette valmistada. Aga miks? Kõik, mida oma tunni põnevaks muutmiseks vajate, on juba olemas ja kasutamiseks valmis.