aeg tutvumiseks

lahendused

Huvi STEAM-õppevahendid võimaldavad õpetada üldpädevusi õues. Meie erinevad õppekomplektid sisaldavad lisaks õppevahenditele põhjalikke õppematerjale ja juhendeid, ikka selleks, et õuesõpe oleks rõõm nii õpilastele kui õpetajatele.

Õuesõppe

Lõbusad, sisukad ja praktilised õpikogemused

Põnevad päriselulised projektid ja eksperimendid

Üldpädevuste õpe ainetunnis ja teadusharude põhiideed

Loova disainmõtlemise arendamine

Võimalus õppida ja liikuda õues

Tõstab huvi teaduse ja inseneeria vastu

Ettevalmistatud õppekomplektid säästavad õpetajate aega ja energiat

Vastavus riiklikule õppekavale

Numbrid ei valeta, aeg on tegutseda:

Vaid 25% Eesti õpilastest liiguvad igapäevaselt piisavalt. (Liikumisaktiivsuse uuring, 2021)

Üle poole Eesti noortest peab STEAM valdkondi huvitavaks, kuid suurem huvi kaob sageli juba 6.–7. klassis. (Startup Estonia, 2023)

Üle 90% Eesti õpetajatest on kogenud läbipõlemist. (EHL, 2022)

 

Lahendused

Blogi

Meist

Broneeri aeg tutvumiseks

Partnerid

Broneeri

Haridushuvi MTÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Sign up for newsletter

Privaatsus     Küpsised

läks!

1-2-3 ja… 

Liigume ja õpime üheskoos õues!

Valitud õppekomplekt jõuab kooli.

Uuri nagu teadlane, tööta nagu insener!

Aitame õpetada tuleviku lahenduste leidjaid

Huvi teeb õppimise huvitavaks! Suurendame huvi inseneeria ja teaduse vastu, laiendame õuesõppevõimalusi ja tõstame liikumisaktiivsust.

Mis on Huvi õuesõpe?

Töötoad koolidele ja lasteaedadele ning koolitused õpetajatele.

Töötoad ja koolitused

Tooda ja salvesta energiat veega katseid tehes

Energiasein

Meie õuesõppevahendid aitavad kujundada üldpädevusi ja teevad õppimise huvitavaks. Lahendades keerulisi päriselulisi probleeme, saavad lapsed vajalikke oskusi kogu eluks. Käed-külge komplektid arendavad õpilaste loovust ja aitavad teha teaduse põnevaks.
Sama õppevahendit saab kasutada eri kooliastmetes ning kaasatulevaid projekte võib kohandada vastavalt oma soovidele (aga ei pea). Õuesõpe on suurepärane viis mitmekesistada õpet ning lisada koolipäeva liikumist ka vanemates kooliastmetes. Miks õppida tuult toas, kui seda saaks teha loomulikus keskkonnas õues?
Looduslik õpikeskkond pakub õpilastele võimalusi ja vabadusi rohkemaks katsetamiseks ning kogemusliku õppe kaudu paraneb õpilaste üldine võimekus. See tähendab, et õpilased suudavad luua seoseid õpitava ja päris elu vahel. Proovige järele, Huviga õues õppimine muudab koolitunnid huvitavaks!

STEAM-õppevahendid

Teame, et õpetaja väärtuslikeim vara on aeg ning oleme ette valmistanud nii õppematerjalid kui eksperimendid. Õuesõppetundide ja -projektide läbiviimine muutub seega oluliselt lihtsamaks. Pakume tuge nii veebi teel, kui tuleme vajadusel ka kooli kohale, et aidata teil projektipõhist õpet õues ellu viia.

Loome igale koolile parima õuesõppeklassi – oleme oma väliklassi moodulid töötanud välja arvestades erinevate vajadustega. Huvi õuesõppeklass pakub varju iga ilmaga, aitab ladustada vahendeid, on heaks eksperimentide algus-ja lõpp-punktiks ning jätab piisavalt ruumi loovuseks.

Õuesõppe klass

vahendid

Meie õppekomplekt sisaldab STEAM-vahendeid ja projekte, õuesõppeklassi ning õppematerjale, mida kõiki saab omavahel sobitada.

Komplekteeri endale sobivad 

Avasta tuuleenergia võimalused enda ümber.

Tuulik

1

2

3

4

5

Broneeri aeg demoks.

Räägi meile oma soovidest ja leiame koos sinu koolile sobivaima lahenduse.

Tasu kohe või lisa meid oma järgmise projekti taotlusse.

Kool saab veebis ligipääsu meie õppematerjalidele.

(Ja vajadusel ehitame ka õuesõppe­klassi.)

Meie õppekomplektid ja -materjalid jäävad teile kasutamiseks.

7

6

Toetame
õpetajaid

Õuesõppekeskkond, mis kohandub kooli vajadustega.

Õuesõppeklass

 demo aeg

lahendused

Huvi STEAM-õppevahendid võimaldavad õpetada üldpädevusi õues. Meie erinevad õppekomplektid sisaldavad lisaks õppevahenditele põhjalikke õppematerjale ja juhendeid, ikka selleks, et õuesõpe oleks rõõm nii õpilastele kui õpetajatele.

Õuesõppe

Broneeri

Lõbusad, sisukad ja praktilised õpikogemused

Põnevad päriselulised projektid ja eksperimendid


Üldpädevuste õpe ainetunnis ja teadusharude põhiideed

Loova disainmõtlemise arendamine

Võimalus õppida ja liikuda õues

Tõstab huvi teaduse ja inseneeria vastu

Ettevalmistatud õppekomplektid säästavad õpetajate aega ja energiat

Vastavus riiklikule õppekavale

Meie õuesõppevahendid aitavad kujundada üldpädevusi ja teevad õppimise huvitavaks. Lahendades keerulisi päriselulisi probleeme, saavad lapsed vajalikke oskusi kogu eluks. Käed-külge komplektid arendavad õpilaste loovust ja aitavad teha teaduse põnevaks.
Sama õppevahendit saab kasutada eri kooliastmetes ning kaasatulevaid projekte võib kohandada vastavalt oma soovidele (aga ei pea). Õuesõpe on suurepärane viis mitmekesistada õpet ning lisada koolipäeva liikumist ka vanemates kooliastmetes. Miks õppida tuult toas, kui seda saaks teha loomulikus keskkonnas õues?
Looduslik õpikeskkond pakub õpilastele võimalusi ja vabadusi rohkemaks katsetamiseks ning kogemusliku õppe kaudu paraneb õpilaste üldine võimekus. See tähendab, et õpilased suudavad luua seoseid õpitava ja päris elu vahel. Proovige järele, Huviga õues õppimine muudab koolitunnid huvitavaks!


STEAM-õppevahendid

Teame, et õpetaja väärtuslikeim vara on aeg ning oleme ette valmistanud nii õppematerjalid kui eksperimendid. Õuesõppetundide ja -projektide läbiviimine muutub seega oluliselt lihtsamaks. Pakume tuge nii veebi teel, kui tuleme vajadusel ka kooli kohale, et aidata teil projektipõhist õpet õues ellu viia.

Toetame õpetajaid

Loome igale koolile parima õuesõppeklassi – oleme oma väliklassi moodulid töötanud välja arvestades erinevate vajadustega. Huvi õuesõppeklass pakub varju iga ilmaga, aitab ladustada vahendeid, on heaks eksperimentide algus-ja lõpp-punktiks ning jätab piisavalt ruumi loovuseks.

Õuesõppeklass

sobivad vahendid

Meie õppekomplekt sisaldab STEAM-vahendeid ja projekte, õuesõppeklassi ning õppematerjale, mida kõiki saab omavahel sobitada.

Komplekteeri endale 

Numbrid ei valeta, aeg on
tegutseda:

Vaid 25% Eesti õpilastest liiguvad igapäevaselt piisavalt. (Liikumisaktiivsuse uuring, 2021)

Üle poole Eesti noortest peab STEAM valdkondi huvitavaks, kuid suurem huvi kaob sageli juba 6.–7. klassis. (Startup Estonia, 2023)

Üle 90% Eesti õpetajatest on kogenud läbipõlemist. (EHL, 2022)

 

Partnerid:

Sign up for newsletter

Privaatsus     Küpsised

Haridushuvi MTÜ

Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Estonia

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Kool saab veebis ligipääsu meie õppematerjalidele.

Valitud õppekomplekt jõuab kooli.

(Ja vajadusel ehitame ka õuesõppe­klassi.)

Meie õppekomplektid ja -materjalid jäävad teile kasutamiseks.

Uuri nagu teadlane, tööta nagu insener!

Aitame õpetada tuleviku lahenduste leidjad

Huvi teeb õppimise huvitavaks! Suurendame huvi inseneeria ja teaduse vastu, laiendame õuesõppevõimalusi ja tõstame liikumisaktiivsust.

Ehita kõige kaugemale ja kõrgemale lendav lennuk

Lennuk

Tooda ja salvesta energiat veega katseid tehes

Energiasein

Avasta tuuleenergia võimalused enda ümber.

Tuulik

Õuesõppekeskkond, mis kohandub kooli vajadustega

Õuesõppeklass

Mis on Huvi õuesõpe?

1-2-3 ja…

läks!

Liigume ja õpime üheskoos õues!

1

2

3

4

5

7

6

Broneeri aeg tutvumiseks.

Räägi meile oma soovidest ja leiame koos sinu koolile sobivaima lahenduse.

Tasu kohe või lisa meid oma järgmise projekti taotlusse.